fb pixel
Skip to main content
Zaloguj

Nowy na DJ-Extensions?
15 czerwiec, 2022
Follow Us

Aktualizacja DJ-Classifieds wprowadza pełną kompatybilność z Joomla 4!

15 czerwiec, 2022

Wiemy, że bardzo długo czekaliście na możliwość korzystania z DJ-Classifieds w Joomla 4. Po kilku miesiącach przygotowań DJ-Classifieds dla Joomla 4 został oficjalnie wydany. Wprowadzamy najbardziej znaczącą aktualizację rozszerzenia ogłoszeniowego. Oprócz kompatybilności z Joomla 4, przynosi ona wiele zmian i ulepszeń. 

Po ostatniej aktualizacji wersji beta 3.9 kontynuowaliśmy pracę, uwzględniając wszystkie uwagi i sugestie użytkowników DJ-Classifieds.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim użytkownikom za ich opinie i wkład w ulepszanie DJ-Classifieds.

Wraz z premierą wersji 3.9 DJ-Classifieds zaktualizowaliśmy wszystkie aplikacje, dodatki i moduły. Gotowy, aby dowiedzieć się, co otrzymasz w stabilnej wersji 3.9?

Wszyscy aktywni subskrybenci rozszerzenia DJ-Classifieds mogą pobrać i używać najnowszą stabilną wersję 3.9.

Co nowego?

Kompatybilność z Joomla 4

Najważniejszą wiadomością dotyczącą najnowszej aktualizacji (na którą czekało tak wielu użytkowników DJ-Classifieds) jest to, że jest ona kompatybilna z Joomla 4. Ta wersja działa również z Joomla 3.x.

Optymalizacja wydajności

Ponieważ rdzeń komponentu został przepisany na Joomla 4, po drodze wprowadzono pewne usprawnienia skryptów, dzięki którym komponent może działać szybciej w określonych scenariuszach. To, a także usunięcie powielonego kodu, sprawiło, że waga pakietu komponentu została znacznie zmniejszona.

Nowe widoki i layouty

Ponieważ strony frontowej zostały częściowo przepisane, w niektórych przypadkach zmieniono ich strukturę, wprowadzając nowe podwidoki i nowe układy (dla fragmentów kodu nadających się do wielokrotnego wykorzystania w wielu obszarach), dzięki czemu tworzenie opcjonalnych nadpisań widoków stało się łatwiejsze i przyjemniejsze.

Staraliśmy się także pamiętać o kompatybilności wstecznej - tak, aby wszystko działało poprawnie dla wszystkich witryn aktualizujących się z poprzednich wersji komponentu, także tych, które już korzystają z nadpisywania widoków.

Brak MooTools

Wraz z zapewnieniem kompatybilności komponentu z Joomla 4 zrezygnowaliśmy z biblioteki MooTools JS - widoki komponentu (zarówno admin, jak i front) korzystają teraz z jQuery.
Uwaga: jeśli używasz starych nadpisań widoków, biblioteka MooTools może być nadal potrzebna.

Nowe funkcje

Ta aktualizacja to nie tylko "aktualizacja Joomla 4", ale także znacząca aktualizacja dotycząca nowych funkcji dla wszystkich użytkowników (korzystających z Joomla 3 lub 4).

Niektóre z najważniejszych nowych funkcji to:

Dodawanie pól niestandardowych do wielu grup pól

Pola niestandardowe (dowolnego typu) mogą być teraz przypisane do wielu grup pól, co daje niemal nieograniczone możliwości konfiguracji.

Zaktualizowana konfiguracja globalna

Parametry zostały zreorganizowane, aby ułatwić konfigurację komponentu.

Płatności użytkownika widok frontowy

Wyświetlanie wszystkich płatności zalogowanego użytkownika jest teraz możliwe dzięki specjalnej pozycji menu "User payments".

Eksport płatności administratora

Za pomocą jednego kliknięcia administratorzy mogą wyeksportować dane o płatnościach (wszystkich lub sprawdzonych) do pliku .csv.

Sortowanie Ajax dla administratora

Nie ma potrzeby ręcznego wprowadzania wartości porządku na listach - teraz można przeciągać i upuszczać elementy, aby zmieniać ich kolejność.

Meta słowa kluczowe/opis dla regionów

Było to dostępne dla kategorii, a teraz jest dostępnea dla regionów, zapewniając metadane dla elementów i stron elementów powiązanych z określonymi regionami.

Uniemożliwienie zamieszczania ogłoszeń w niektórych regionach

Kolejna opcja dostępna dla kategorii, teraz obecna także dla regionów - pozwala wymusić na użytkownikach, aby podczas dodawania ogłoszenia wybierali region podrzędny w stosunku do wybranych regionów nadrzędnych.

Dodawanie profili do ulubionych

Podobnie jak w przypadku ogłoszeń, które można przypisać do "ulubionych", działa to teraz w odniesieniu do profili użytkowników.

Uwaga: jeśli po włączeniu tej funkcji ikona gwiazdki nie jest wyświetlana obok profilu, szablon może wymagać dodatkowej stylizacji.

Automatyczna zmiana przypisania do grupy użytkowników przy weryfikacji profilu

Nowy parametr umożliwia automatyczne ponowne przypisywanie użytkowników z grupy A do grupy B, gdy zostaną oni oznaczeni jako "Zweryfikowani" na stronie Profile administratora.

Porządkowanie listy profili

Brakowało tej funkcji, ale teraz już jest - po wybraniu opcji sortowania, które mają być dostępne dla listy profili, użytkownicy będą mogli sortować według nich.

Nowa opcja "Autopublikacja", tylko po edycji ogłoszenia

If you wanted to verify the new adverts before publishing but didn’t want to do that after each advert’s edit, now you can.

Uwaga: Istnieje wyjątek - jeśli ogłoszenie jest płatne - po oznaczeniu płatności jako zakończonej (poprzez automatyczne potwierdzenie przez dodatek płatności lub ręcznie przez administratora), ogłoszenie zostanie opublikowane automatycznie, tak jakby było edytowane.

Wybieranie dodatku captcha

Możesz teraz wybrać dodatek captcha używany przez komponent z listy wszystkich włączonych dodatków captcha (tak jak działa to w rdzeniu Joomla).

Raporty nadużyć dla użytkowników "gości"

Użytkownik wysyłający zgłoszenie nadużycia nie musi być już zarejestrowany na stronie (w przypadku korzystania z tej opcji zaleca się włączenie dodatku Captcha).

Wykluczanie kategorii w drzewie kategorii

Nowy parametr umożliwia wyłączenie niektórych kategorii w elemencie "Category tree menu item".

Wybieranie pól podstawowych do przeszukiwania

Możesz zdecydować, jakie pola podstawowe powinny być uwzględniane podczas filtrowania elementów w module "Search" (za pomocą głównego pola tekstowego).

Ikona pola niestandardowego

Na stronie edycji pola dodano nowy parametr, który umożliwia wyświetlanie obrazu na stronie elementu/profilu frontu, przed etykietą pola.

Link tekstowy pola niestandardowego

Na stronie edycji pola (dla typu pola "Link") pojawił się nowy parametr, umożliwiający wyświetlanie własnego tekstu zamiast wartości pola.

Ukrywanie wyboru kategorii na stronie "Add item"

Załóżmy, że na stronie "Add item" jest dostępna jedna kategoria (np. ustawione uprawnienia kategorii), a nie ma kategorii podrzędnej. W takim przypadku pole wyboru kategorii nie zostanie wyświetlone (pola własne kategorii zostaną wyświetlone automatycznie).

Domyślny pusty obraz .png zastąpiony przez .svg

Ponieważ obraz .svg jest w pełni skalowalny, nie będzie wyglądał na rozpikselowany, bez względu na to, w jakiej części strony zostanie wyświetlony.

Poprawki błędów

Ta aktualizacja usuwa również niektóre błędy znalezione w poprzedniej wersji 3.8.3.4.

Co to jest DJ-Classifieds?

DJ-Classifieds to kompletne rozwiązanie / skrypt ogłoszeniowy dla Joomla, zawierające wszystko, czego potrzebujesz, aby zbudować skuteczne strony z ogłoszeniami.

Jest to również jedno z najbardziej zaawansowanych i łatwych w użyciu rozszerzeń dla Joomla, oferujące tak wiele opcji w pakiecie.

Możemy zbudować i dostosować do Twoich potrzeb każdą stronę z ogłoszeniami.  Jeśli masz pytania dotyczące usług programistycznych - skontaktuj się z nami.

Więcej informacji