fb pixel
Skip to main content
Zaloguj

Nowy na DJ-Extensions?
14 styczeń, 2022
Follow Us

DJ-Classifieds w wersji 3.8.3 wprowadza serie usprawnień i poprawek

14 styczeń, 2022

Aktualizacja DJ-Classifieds do wersji 3.8.3 to kolejny duży krok w kierunku wsparcia Joomla 4. Nowa wersja przynosi, jak zawsze, zbiór nowych funkcji/ulepszeń zasugerowanych przez naszych użytkowników.

Przeprojektowane zaplecze

Większość widoków zaplecza została odświeżona w poprzedniej wersji. Ta aktualizacja skupia się na dwóch ostatnich, głównych widokach - stronach edycji "Przedmiotu (Item)" i "Profilu".

Ponieważ strona Itema jest prawdopodobnie najczęściej używanym widokiem, włożyliśmy dodatkowy wysiłek, aby uczynić ją jak najbardziej przyjazną dla użytkownika - poza poprawą jej układu i dodaniem opisów pól, główne zmiany to:

 • Informacja o oczekującej płatności za Item (z opcją ręcznego "Zakończ (complete)", bez przechodzenia do strony Płatności)
 • Wybór kategorii z opcją wyszukiwania

Strona profilu również została przeprojektowana, a następujące nowe funkcje są teraz obecne w widoku listy profili:

 • Filtr regionów
 • Możliwość oznaczania użytkowników jako "Zweryfikowanych" bezpośrednio z widoku listy

Dodatkowo zarówno w widokach Items jak i Profili pojawiła się możliwość otwarcia strony frontowej danego Itema (link "Pokaż stronę front-end" pojawia się po najechaniu na tytuł):

Ulepszone zamieszczanie ogłoszeń i przepływ płatności

Formularz dodawania ogłoszeń i przetwarzania płatności może być jedną z najważniejszych części komponentu DJ-Classifieds - ta aktualizacja w dużym stopniu skupia się na tej części, dodając następujące zmiany:

 • dodanie do ogłoszenia tylko promocji nie powoduje już nieopublikowania ogłoszenia - użytkownicy mogą edytować swoje ogłoszenia, aby przypisać do nich promocje i pozostaną one aktywne - promocje zostaną do nich zastosowane po zakończeniu płatności za nie
 • wybrane, ale jeszcze nie zastosowane promocje (ponieważ płatność za nie nie została jeszcze zrealizowana) są teraz widoczne na stronie Edycji ogłoszenia
 • można teraz zmienić czas trwania ogłoszenia, jeśli użytkownik zdecyduje się wrócić do strony edycji po początkowym przekierowaniu na stronę płatności (za pomocą przycisku "Wróć do edycji" (Back to edit))
 • czas wygaśnięcia ogłoszenia jest teraz liczony od momentu udanej płatności za ogłoszenie (w przeciwieństwie do czasu zamieszczenia/odnowienia ogłoszenia). Jest to przydatne w sytuacjach, w których użytkownicy dokonują płatności nie od razu po zamieszczeniu/odnowieniu ogłoszenia
 • gdy dokonywana jest nowa płatność za ogłoszenie, poprzednia, która została dopiero rozpoczęta, jest teraz automatycznie usuwana - aby ułatwić zarządzanie płatnościami w zapleczu
 • pole czasu trwania ogłoszenia ma teraz pustą opcję "- Wybierz czas trwania" (Select duration) (można wybrać domyślny czas trwania ogłoszenia, podając jego wartość "dni" w parametrze globalnym "Ogłoszenie wygasa w (dni)")

Ulepszenia dla rejestracji

Formularz rejestracji (w przypadku, gdy włączona jest wtyczka rejestracji DJ-Classifieds) otrzymał następujące ulepszenia:

 • reguły siły hasła (ustawione w Opcjach Użytkowników Joomla!) są sprawdzane dynamicznie (przez wywołanie Ajax) po wprowadzeniu hasła
 • w przypadku, gdy formularz nie przejdzie walidacji (np. z powodu niezaliczenia testu captcha), wypełnione dane są zapamiętywane, dzięki czemu użytkownik nie musi ich wpisywać ponownie

Usunięte własne rozwiązanie dla captcha komponentu

Do tej pory klucze captcha dla Google Captcha musiały być podane w DJ-Classified Options -> Security i były obsługiwane przez komponent. Te parametry zostały usunięte - klucze captcha są ładowane z odpowiedniego pluginu Joomla! captcha (przez który jest teraz obsługiwana weryfikacja captcha).

Nowe parametry

'Only ID in profile url' (SEO)

'Don't index empty categories' (SEO)

'Canonical tags' (SEO)

'Point price separator' (Global -> Prices)

'Pre-fill location data' (Global -> Map & Locations)

Wraz z komponentem, zaktualizowaliśmy aplikacje, moduły i wtyczki DJ-Classifieds. W większości przypadków wprowadzone zmiany niosą ze sobą drobne poprawki.

 • Coupons App
 • Ghost Ads App
 • Bad Words App
 • Subscription Plans App
 • Conditional Fields App
 • Invoices App
 • Multicategories App
 • Files attachments plugin
 • Offers plugin
 • Plans plugin
 • User plans plugin
 • Search alerts plugin
 • Admin stats module
 • Statistics module
 • J!MailAlerts Latest Ads plugin
 • DotPay Payment plugin
 • PayU Payment plugin

Więcej informacji

Wsparcie

Noty prawne

Śledź nas