fb pixel
Skip to main content
Zaloguj

Nowy na DJ-Extensions?
19 wrzesień, 2022
Follow Us

[Aktualizacja] DJ-Classifieds w wersji 3.9.2 wprowadza dużo nowych funkcji i poprawek

19 wrzesień, 2022

Dzisiaj mamy przyjemność przedstawić DJ-Classifieds w wersji 3.9.2. Z tą aktualizacją kontynuujemy poprawę rozszerzenia ogłoszeniowego dla Joomla. Najnowsza aktualizacja dodaje kilka nowych funkcji, i ulepszeń. Przyjrzyjmy się temu.

Chcemy przypomnieć, że komponent DJ-Classifieds już od jakiegoś czasu jest w pełni kompatybilny z Joomla 4.

Wszyscy aktywni subskrybenci rozszerzenia DJ-Classifieds mogą pobrać i używać najnowszą stabilną wersję 3.9.2.

Nowe funkcje

Opcja pola 'Use in word search (Użyj w wyszukiwaniu słów)'

Tekstowe pola niestandardowe można teraz ustawić tak, aby można je było wyszukiwać za pomocą głównego pola tekstowego modułu wyszukiwania, bez konieczności pokazywania własnego pola w module wyszukiwania.

Opcja pola 'sortowalnego (Sortable)'

Teraz możliwe jest sortowanie po polach dodatkowych (custom fields) na liście. Aby to zrobić, należy ustawić pole, które ma być wyświetlane w wybranym układzie elementów (classic table/smart table/blog) i włączyć nową opcję 'Sortable'.

Opcja pola "Search placeholder"

Kolejny nowy parametr dostępny na stronie admina: edycja pola (Field Edit), służący do definiowania placeholderów dla pól własnych wyświetlanych w module Search (dodatkowo do placeholderów pól dodatkowych używanych w formularzu dodawania ogłoszenia"Post Ad").

Opcja 'Szukaj tylko według całych słów (Search by whole words only)'

Nowy parametr w Opcjach DJ-Classifieds -> Globalne, pozwala na pokazanie ogłoszeń tylko z dokładnie wyszukanym słowem.

'Dostawca map (Map provider)' wyłączony

Parametr "Map Provider" nie jest już zablokowany na wartości "Google" lub "Leaflet (OpenStreetMaps)" (jeśli odpowiednidodatke jest włączony).

Ta zmiana pozwala wybrać nową opcję "None", na wypadek chęci całkowitej rezygnacji z usług Map/Lokalizacji na stronie.

Nowa opcja 'Nagłówek listy podkategorii ("Subcategories list's header")

Opcja dostępna wcześniej dla regionów, jest teraz dostępna również dla kategorii.

Zarówno regiony jak i kategorie zyskały również pole wyboru "Zastosuj do całego poziomu" ("Apply to whole level"), aby szybko ustawić potrzebny tekst dla wszystkich kategorii tego samego poziomu.

Ulepszony "routing"

"Router" komponentu został częściowo przepisany, poprawiając "routing" dla niektórych widoków i rozwiązując problemy pojawiające się, gdy nie ma utworzonych pozycji menu dla odpowiednich pozycji menu.

Struktura URL strony edycji w ogłoszeniu to teraz np. "/additem/24" zamiast "/additem?id=24".

Zmiany "routingu" można również zauważyć w zakresie modułu Search i wybierania najlepszej strony kategorii/regionu do przekierowania w celu wyświetlenia wyników wyszukiwania.

Wsparcie PHP 8.1

Wprowadzono zmiany w całym komponencie, modułach i dodatkach, aby zapewnić kompatybilność z najnowszą wersją PHP.

[[payment_date]] tag szablonu wiadomości e-mail

Nowy tag [[payment_date]] jest dostępny we wszystkich szablonach maili obsługujących dane o płatnościach.

Profile administratora z nowymi opcjami "batch"

Opcja "batch" na stronie profili administratora otrzymała nowe opcje "Usuń z grupy użytkowników (Remove from User Group)" i "Ustaw grupę pól profilowych (Set Profile Field Group)".

Subscription Plans: Opcja "Jeden aktywny plan'

Dodatkowy plugin Subscription Plans ma teraz opcję, umożliwiający zablokowanie użytkownikom posiadania więcej niż jednego aktywnego planu.

Coupons: możliwość wyboru włączonego rodzaju płatności

Dodatkowy plugin "Coupons" może być teraz włączony dla określonych typów płatności.

Załączniki do plików: opcja pokazywania w rejestracji

Dodatkowy plugin "Files attachments" może być teraz włączony na stronie rejestracji.

Inne funkcje

Aktualizacja przynosi także garść innych usprawnień i poprawek błędów, w tym nowe wersje wielu dodatków oraz aplikacji.

Co to jest DJ-Classifieds?

DJ-Classifieds to kompletne rozwiązanie / skrypt ogłoszeniowy dla Joomla, zawierające wszystko, czego potrzebujesz, aby zbudować skuteczne strony z ogłoszeniami.

Jest to również jedno z najbardziej zaawansowanych i łatwych w użyciu rozszerzeń dla Joomla, oferujące tak wiele opcji w pakiecie.

Więcej informacji

Firma

Wsparcie

Noty prawne

Śledź nas